Cennik

Pełny kurs obejmuje 25 godzin zajęć + 2 h gratis.

Pełny koszt kursu – 675 zł (27 zł / godzina zegarowa!)

Możliwość płatności w 2 ratach.

Zajęcia indywidualne – cena ustalana jest indywidualnie w zależności od programu i ilości godzin.

Terminy

Zajęcia dla grup trwają 3 godziny zegarowe raz w tygodniu (9 spotkań).

Zajęcia indywidualne-ilość godzin oraz terminy spotkań ustalane sa wg potrzeb.

Godziny dowolne od poniedziałku do soboty. Napisz lub zadzwoń Ustalimy dogodny dla Ciebie termin.

Regulamin

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub nieletnie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia zarówno w czasie trwania zajęć jak i przerw.
 3. Osoba uczestnicząca zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu pracowni.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca drogą mailową (w wyjątkowych sytuacjach – telefoniczną) oraz dokonanie wpłaty na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 5. Wpłaty za kurs przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto.
 6. Rezerwacja uczestnictwa w Kursie jest równoznaczna z rezerwacją całego pakietu.
 7. Rozpoczęcie kursu następuje w momencie utworzenia grupy.
 8. Koszt niewykorzystanych zajęć nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej pisemnie osobie.
 9. Prowadząca kurs zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć z przyczyn od niej niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwala na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia.
  (Minimalna liczba uczestników to dwie osoby).
 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz cennika